fëmijët kërcejnë në Stop. Fëmijët kërcejnë me Stop – Stop