edukatorja del e para në portal e lenë në fshat. – Stop