e rrahin dhe e detyrojnë të bëjë dëshmi të rreme. – Stop