drejtori i privatizimit kërkon 1 milionë lekë – Stop