drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit. – Stop