drejtori i aeroporteve procedohet për hapjen e bizneseve – Stop