dëshmia e të miturit për vjedhjen e bicikletës – Stop