bursat peng i përgjigjes së Ministrisë së Ekonomisë – Stop