burra të panjohur ngacmojnë qytetarët që dalin te liqeni – Stop