bën thirrje për ndihmë mashtrohet nga një person – Stop