bëjnë sherr për pronat e nxjerrin të sëmurë mendor. – Stop