bashkia i jep qytetarit pronën e Ministrisë së Brendshme – Stop