bashkia e Tiranës strehon djalin e braktisur – Stop