aplikon për pasaportën e fëmijës nuk e merr dot – Stop