aplikon për pasaportë identitetin e tij e ka dikush tjetër – Stop