aplikon për kredi rezulton debitor pas më shumë se 20 vjetësh – Stop