aplikon për kredi 10 milionë lekë rezulton debitor me 80 milionë – Stop