apeli i Shqiptarët për shqiptarët për gruan e sëmurë – Stop