apeli i komshinjve për 7 vjecarin e braktisur – Stop