analizat nuk tregojnë mbetje toksike për anijen – Stop