Akademia e Policisë përjashton studentin e ekselencës – Stop