agronomi i drejtorisë së bujqësisë i shet farë të degjeneruar – Stop