administratori i njësisë 6 student juridiku – Stop