administratori i njësisë 6 po më rrëshket kodra – Stop