98% e drejtuesve të shkollave të pacertifikuar. – Stop