Deshtimi spektakolar me shkollen e drejtoreve, shumica te pacertifikuar-Stop-29 Dhjetor 2021

Në vitin 2017 Ministria e Arsimit dhe Fondi Amerikan i Zhvillimit bënë një marrëveshje për hapjen e Shkollës së Drejtorëve. Ky projtekt do të certifikonte 2250 drejtorët për 10 vite në të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar në Shqipëri. Për këtë arsye u ndryshua dhe ligji i sistemit parauniversitar, sipas të cilit, asnjë drejtor shkolle nuk do të emërohej pa u certifikuar nga Shkolla e drejtorëve.Shohim, sesi ka funksionuar për këto 4 vite kjo Shkollë. Rigels Xhemollari nga Organizata “Qëndresa Qytetare” shpjegon mangësite në ligjin e ndryshuar posacërisht për Shkollen e Drejtorve. Në ligj sqarohen nuk saktësohet, se cfarë ndodh me drejtorët, të cilët nuk arrijnë të certifikohen nga kjo shkollë.Edhe eksperti i arsimit Ndricim Mehmeti, pikërisht këtë mangësi vë në dukje.Në 4 vjet janë certifikuar gjithsej 175 drejtues shkollash, në një kohë kur projekti parashikonte që brenda 10 vjetësh të certifikoheshin 2250.
Stop evidenton edhe një tjetër shkelje: përvec 175 drejtuesve të certifikuar, pjesa tjetër e drejtuesve, plot 2075 qëndrojnë në detyrë, pa plotësuar kriteret.Këtë anomali e përforcon edhe një raport i KLSH, që thotë, se 98% e stafit drejtues arsimor është i komanduar, në kundërshtim me ligjin, që lejon vetëm 6 muaj komandim.

Të Fundit