zonjës i zënë dritaren nuk ka ku të ankohet – Stop