zgjidhjet ngatërresa për lotarinë amerikane. – Stop