vendimi i gjykatës për dëmshpërblimin e aksidentit në punë. – Stop