vajzës 16 vejc i heqin kempin e i kërkojnë kthimin e parave.