urdhri për policët për anullimin e pushimeve – Stop