urdhri i stomatologut detyron dentisten të përfundojë dhëmbët.