u martua po nuk pasqyrohet në gjendjen civile. – Stop