tenderi i mirëmbajtjes së pajisjeve mjeksore – Stop