tenderi i lavanterisë në spitalin e Durrësit – Stop