të rinjtë preferojnë rrjetet sociale apo profesionet. – Stop