të paralizuarit peng i mungesës së protezave – Stop