studiuan në Universitetin e Durrësit u mbyllet dega.