Stop zgjidh problemin e regjistrimit në hipotekë – Stop