Stop zgjidh problemin e qytetarit për vërtetim prone. – Stop