Stop zgjidh problemin e qytetarit me kompaninë e shitjeve. – Stop