Stop zgjidh problemin e mbifaturimit të qytetarit. – Stop