Stop zgjidh diplomën e masterit të fizioterapistes. – Stop