Stop zgjidh dëmshpërblimin e shtëpisë së djegur – Stop