stop dhe spitali amerikan i kthejnë dritën e syve – Stop