Stop dhe Fundjavë ndryshe mbledhin paratë për Noemin – Stop