si trajtohen fëmijët në shtëpinë e fëmijës Vlorë – Stop