shtetasja nga Gjermania jep tenofovir për Hysnije Gjurën. – Stop