shqiptarët e Suedisë ndihmojnë zjarrfikëset e Tiranës.