Shqipëria në vendin e 82 për lirinë e medias – Stop